• Pracę nad animacją architektoniczną rozpoczynamy od przygotowania szczegółowego modelu 3d opracowywanego założenia. Budowa modelu 3d odbywa się na bazie zestawu materiałów otrzymanych od klienta. Model obejmuje wszystkie detale umożliwiające jego ocenę i wprowadzenie potrzebnych poprawek i zmian.

• Zbudowany model 3d wykorzystujemy do znalezienia odpowiednich kadrów pokazujących projektowany obiekt w możliwie najciekawszy sposób. Wewnętrznie wybrane kadry prezentujemy w formie zestawu 3-5 sekundowych sekwencji, określających ruch kamery. Na tym etapie materiały prezentujemy bez nakładania materiałów, w formie makietowej. Pozwala to na skupienie uwagi na kompozycji kadrów i ruchu kamery.

• Wybrane sekwencje opracowujemy w formie szkieletu ostatecznej animacji architektonicznej. Na tym etapie określana jest finalna długość animacji, ilość i czas trwania poszczególnych sekwencji. Etap ten pozwala również na wybór odpowiedniego utworu muzycznego, do rytmu którego zostanie dopasowana animacja architektoniczna.

• Po ostatecznej akceptacji szkieletu określającego zestaw sekwencji, muzykę i ruch kamery, przystępujemy do wykonania pierwszej wersji animacji architektonicznej. Jest to najważniejszy etap w trakcie którego, budowana jest atmosfera i wizualna strona filmu. Tworzymy realistyczne materiały i tekstury. Sprawdzamy różne warianty oświetlenia mającego gigantyczny wpływ na ostateczny obiór naszych animacji architektonicznych. Etap ten wymaga bardzo dużego nakładu pracy i zaangażowania, jednak dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować wysoką jakość naszych animacji.

• We współpracy z naszymi klientami, określamy wszystkie niezbędne zmiany i poprawki, aby stworzyć dopracowane i spełniające wszystkie wymagania animacje architektoniczne.