• Wizualizacje panoramiczne 360° w swojej specyfice pokazują projektowaną przestrzeń we wszystkich możliwych kierunkach i co za tym idzie zawierają o wiele więcej informacji. Z tego względu wymagana rozdzielczość wizualizacji 360° jest znacząco większa od tradycyjnych wizualizacji.

• Wizualizacje panoramiczne 360° są przygotowane w standardowej rozdzielczości 8000px x 4000px. Taka jakość pozwala nam na zachowanie wyraźnego i ostrego obrazu uwidaczniającego wszystkie szczegóły.

• W zależności od projektu rozdzielczość może być skalowana. Istnieje możliwość dostarczenia wizualizacji panoramicznych 360° w nawet większej jakości, pokazującej nawet najdrobniejsze detale.

• Możliwość uzyskania większej rozdzielczości jest szacowana indywidualnie dla każdej wizualizacji panoramicznej 360° i ma wpływ na ostateczną wycenę.