• Przed przystąpieniem do wykonania animacji architektonicznej, konieczne jest abyśmy otrzymali komplet materiałów potrzebnych do rozpoczęcia pracy.

• Współpraca z biurami architektonicznymi i deweloperami najczęściej odbywa się za pomocą wcześniej zbudowanych modeli 3d projektowanych obiektów. Formaty modeli z którymi jesteśmy w stanie pracować to .fbx, lub .obj.

• W przypadku braku wcześniej przygotowanego modelu 3d, jesteśmy w stanie zbudować go na bazie płaskich rysunków w formatach .dwg, lub .pdf. Poprawna budowa modleu 3d na potrzeby animacji architektonicznej wymaga rysunków wszystkich elewacji, rzutów poszczególnych kondygnacji i rysunku PZT

• Przed przystąpieniem do pracy powinniśmy również otrzymać wszelkie potrzebne informacje dotyczące materiałów elewacyjnych jak np kolor stolarki, tynków, obróbki blacharskiej, rodzaj i kolor pokrycia dachowego.

• Projekt zagospodarowania zieleni jest kolejnym ważnym elementem, który pozwala nam na jak najlepsze odwzorowanie finalnego projektu inwestycji.