• Zanim rozpoczniemy pracę nad wizualizacjami architektonicznymi, musimy posiadać wszystkie materiały niezbędne do pracy.

• We współpracy z biurami architektonicznymi bardzo często posługujemy się wcześniej przygotowanymi modelami 3d. Jesteśmy w stanie pracować z plikami przesłanymi w formatach .fbx lub .obj.

• Model 3d budynku możemy stworzyć bazując na płaskich rysunkach w formacie .dwg lub .pdf. Do budowy modelu konieczne są rysunki wszystkich elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji i rysunek PZT.

• Niezbędne jest określenie wszystkich ważnych materiałów elewacyjnych z kolorami tynków i rodzajem pokrycia dachowego.

• Projekt zieleni umożliwia nam realistyczne odwzorowanie zagospodarowania przestrzennego inwestycji.