• Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest abyśmy otrzymali wszelkie niezbędne materiały.

• Współpraca z biurami projektującymi wnętrza najczęściej odbywa się na bazie modelu z popularnego programu Sketchup. Jesteśmy w stanie pracować z natywnym formatem .skp lub z plikami wyeksportowanymi w formacie .fbx, lub .obj.

• W przypadku braku modelu 3D możemy przygotować go od podstaw we własnym zakresie. W takiej sytuacji potrzebny jest rzut pomieszczenia z uwzględnieniem wszystkich mebli, rozwinięcia ścian oraz rysunki szczegółowe pokazujące wszystkie projektowane elementy.

• Niezbędne jest również określenie wszelkich ważnych elementów projektu, które nie zostały ujęte bezpośrednio w modelu skp. Nazwy i producenci użytych mebli, nazwy materiałów jak płytki, dywany, okładziny kamienne itp.